Contact

Vul het contactformulier in of bel ons op 035 6460860 - We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00.

Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum
Nederland
RSIN nummer 808304203

info@nicam.nl

We proberen binnen 5 werkdagen te reageren.

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van het NICAM bestaat naast een onafhankelijk voorzitter uit 8 personen die de aangesloten brancheorganisatie vertegenwoordigen.

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.

Leden Algemeen Bestuur

Dhr. B. van der Ham - voorzitter
Dhr. A. Kramer - vicevoorzitter (VCO)
Dhr. G. Nolthenius – secretaris (NVBF)
Dhr. M. de Wilde - penningmeester (NVER)
Dhr. A. de Jong (FDN/NVPI)
Dhr. T. Schippers (NPO)