Bestuur

H et algemeen bestuur van het NICAM bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en 8 personen die de aangesloten brancheorganisaties vertegenwoordigen.

NICAM bestuur

Bestuursleden vervullen hun taak op vrijwillige basis en worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met een optie tot herbenoeming.

General Board members

Boris van der Ham - voorzitter
Dhr. A. Kramer - vice-voorzitter (VCO)
Gulian Nolthenius – secretaris (NVBF)
Anne de Jong (FDN/NVPI)
Dhr. T. Schippers (NPO)
Martin de Wilde (NVER)

Deel item

twitter facebook