Commissies

D e organisatie van het NICAM wordt bijgestaan door vier onafhankelijke commissies: de Wetenschapscommissie, Adviescommissie, Klachtencommissie en de Commissie van Beroep.

NICAM commissies

De Wetenschapscommissie, Adviescommissie, Klachtencommissie en Commissie van Beroep staan het NICAM bij.

Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie van het NICAM is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van media en jeugd. De Wetenschapscommissie formuleert de criteria voor de Kijkwijzer classificatie en bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van de classificatiesystematiek. Zij buigt zich ook over de mogelijke consequenties voor de systematiek van nieuwe wetenschappelijke inzichten, veranderend media-aanbod en ontwikkelingen in de samenleving.

Adviescommissie

De Adviescommissie adviseert het bestuur over alle inhoudelijke aspecten die een rol spelen binnen het NICAM. Deze commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van media, jeugd en onderwijs en uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties waaronder ouderorganisaties. De Adviescommissie geeft advies en fungeert als maatschappelijk klankbord.

Klachtencommissie en Commissie van Beroep

Klachten worden altijd eerst behandeld door het bureau van het NICAM. Als er sprake is van een mogelijke overtreding van de regels wordt de klacht voorgelegd aan de Klachtencommissie van het NICAM - samengesteld uit onafhankelijke juristen - die de klacht ter zitting behandelt. De in het ongelijk gestelde partij heeft de mogelijkheid om tegen de uitspraak van de Klachtencommissie in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep.

Deel item

twitter facebook