Kinderrechten noodzakelijk in digitale wereld

Unicef symposium 10

D e digitale wereld zou voor alle kinderen toegankelijk, veilig en rechtvaardig moeten zijn. Tijdens het symposium ‘Kinderrechten in de digitale wereld’ op 6 februari in Den Haag georganiseerd door UNICEF Nederland spraken we de gezamenlijke ambitie uit om de digitale weerbaarheid en vaardigheid bij kinderen te versterken. Maar ook om kinderen te beschermen tegen praktijken waarbij hun rechten verwaarloosd worden, onder druk komen te staan of zelfs worden geschonden. Het is essentieel dat we kennis hierover blijven delen en ervoor zorgen dat de rechten van kinderen ook in de digitale wereld worden gerespecteerd. Met de essaybundel is hier een eerste aanzet voor gedaan. Om het internet kindvriendelijker te maken, is het belangrijk dit ook te blijven agenderen.

Published on: February 06 2024

Share item

twitter facebook