Hoe gaan we om met jouw privacy?

J ouw privacy is voor ons uitermate belangrijk. Wij gaan op een zo zorgvuldig mogelijke manier om met uw gegevens en vragen ze enkel waar we ze noodzakelijk achten.

Onze website gebruikt een tweetal cookies. Een cookie is een klein eenvoudig tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer wordt geplaatst.

In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Wij maken gebruik van een cookie van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Dit doen we om onze website en dienstverlening te verbeteren.

Klik hiervoor meer informatie over Google Analytics. Daarnaast gebruiken wij een zogenaamde sessie id cookie. Deze sessie-cookie is noodzakelijk voor het gebruik van de site en wordt automatisch verwijderd zodra u uw bezoek aan onze website afsluit.

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt en verwerkt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent bijvoorbeeld dat als u op onze website uw naam en (email) adres heeft ingevuld voor het indienen van een klacht of het stellen van een vraag, deze gegevens worden gebruikt om uw klacht of vraag te behandelen.

Wanneer u besluit geen persoonsgegevens te vermelden, kunnen wij uw klacht of vraag via het formulier op de website niet in behandeling nemen. In dat geval raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen: 035 6460860. Voor het indienen van een klacht dient u zich in alle gevallen te identificeren.

Maximaal 5 jaar nadat uw vraag of klacht is beantwoord en/of is afgehandeld, worden de gegevens automatisch verwijderd. U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren en/ of te verwijderen uit onze database. Mocht u van (een van) deze rechten gebruik willen maken dan kunt u dat laten weten via: info@nicam.nl

Heeft u een klacht of vragen over uw persoonlijke gegevens of is bovenstaande niet duidelijk voor u? Dan horen wij dat graag van u. Via info@nicam.nl of via 0356460860. Klachten ook direct indienen bij de Autoriteit Persoons Gegevens.

Deel item

twitter facebook