Contact

Vul het contactformulier in of bel ons op 035 6460860 - We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00.

Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum
Nederland
RSIN nummer 808304203

info@nicam.nl

We proberen binnen 5 werkdagen te reageren.

Vacature lid Klachtencommissie

Wij zoeken per direct een nieuw lid van de Klachtencommissie. De Klachtencommissie brengt onafhankelijke uitspraken uit over klachten ten aanzien van audiovisuele mediaproducties die geclassificeerd zijn met Kijkwijzer.

Waarom is er een klachtenprocedure?

Iedere burger die het oneens is met de classificatie van een audiovisuele productie kan een klacht indienen bij het NICAM. Klachten worden eerst behandeld door het Bureau van het NICAM. Gekeken wordt dan of de Kijkwijzerregels correct zijn toegepast. Als dat niet het geval is, kan het Bureau bemiddelen, of de klacht voorleggen aan de onafhankelijke Klachtencommissie.

De klachtencommissie functioneert autonoom en onafhankelijk. Zij behandelt en beoordeelt de aan haar voorgelegde klachten. De klachtenprocedure, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de klachtencommissie zijn neergelegd in het klachtenreglement, dat onderdeel uitmaakt van het NICAM Reglement. De klachtencommissie kan bij gegrondverklaring van een klacht sancties opleggen aan de betreffende aangeslotene. Tegen een uitspraak van de klachtencommissie staat beroep open bij de commissie van beroep. De klachtencommissie wordt ondersteund vanuit het Bureau door een secretaris, die belast is met het organiseren van zittingen en concipiƫren van uitspraken.

In het klachtenreglement zijn ten aanzien van de bevoegdheden van de klachtencommissie, alsook van de klachtenprocedure, nadere regels opgenomen.

Het Klachtenreglement kunt u hier vinden.

Wat neemt u mee?

De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie van telkens 2 leden en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Er zijn in totaal 4 leden die per toerbeurt zitting nemen in de Klachtencommissie. Leden hebben een juridische dan wel wetenschappelijke achtergrond met affiniteit voor Jeugd en Media. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn 2 keer herbenoembaar voor eenzelfde periode. Zij treden af volgens een rooster van aftreden.

De Klachtencommissie wordt ondersteund vanuit het bureau door een secretaris, die belast is met het organiseren van zittingen en concipiƫren van uitspraken.

Profielschets leden Klachtencommissie

Een lid:

  • Is niet werkzaam in of gelieerd aan de audiovisuele branche of de aangeslotenen.
  • Heeft een juridische- dan wel wetenschappelijke achtergrond met affiniteit voor Jeugd en Media.
  • Heeft een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands en Engels.
  • Onderschrijft de principes en doelstellingen van het NICAM.
  • Beschikt over kennis van audiovisuele media, zowel de traditionele (omroepen) als de nieuwe (uploaders, VOD), en de wijze waarop jeugdigen dit consumeren, althans is bereid zich hier verder in te bekwamen.

Gevraagde tijdsinvestering

Een exacte inschatting van de tijdsbesteding kunnen wij helaas niet geven, omdat dit afhankelijk is van het aantal klachten en de complexiteit hiervan. De Klachtencommissie komt twee keer per jaar bij elkaar om de stand van zaken van de behandelde klachten te evalueren en van ontwikkelingen in het Kijkwijzersysteem te leren. Het aantal klachten varieert tussen de tien en twintig klachten op jaarbasis. Gemiddeld worden er vijf hoorzittingen per jaar gehouden.

Wat kunnen wij u bieden?

Wij bieden u een interessante en leerzame (neven)functie in een belangrijke commissie voor zowel ouders en kinderen als onze organisatie. In deze functie draagt u bij aan de bescherming van minderjarigen. De leden en de voorzitter ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden. Reis- en onkosten worden ook vergoed.

Interesse / vragen?

Heeft u interesse in deze functie? Dan zien we uw sollicitatie graag tegemoet! Stuur CV met motivatiebrief naar Tiffany van Stormbroek, directeur NICAM via sollicitatie@nicam.nl Voor vagen over de inhoud van deze nevenfunctie kunt u contact opnemen via 035-6460860.

Download hier het profiel van de klachtencommissie

Wij kijken uit naar uw reactie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.