22 jaar Kijkwijzer: gebruik neemt nog steeds toe

Artboard 11 4x

Gepubliceerd: februari 23 2023

Steeds meer ouders maken gebruik van Kijkwijzer. Vrijwel alle ouders (97%) zijn bekend met Kijkwijzer, die deze week 22 jaar bestaat. Ook vinden ze Kijkwijzer bijna allemaal zinvol (93%) en betrouwbaar (89%). Dat blijkt uit onderzoek van GFK in opdracht van NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer. Vooral ouders met kinderen in de leeftijd 6 tot 9 jaar maken gebruik van Kijkwijzer.

De waarschuwing ‘bevat angst’(het spinnetje) en ‘bevat geweld’ (de vuist) is voor ouders het belangrijkste advies van Kijkwijzer. Meer dan de helft van de ouders geeft aan vooral hierop te letten voordat hun kind een film, programma of serie kijkt. Ze kennen de betekenis van de verschillende Kijkwijzer pictogrammen goed, al is ‘discriminatie’ het minst bekend.

Vooraf checken

De meeste ouders checken Kijkwijzer voordat hun kind gaat kijken. Dat doen ze op verschillende manieren: meestal door het pictogram dat vooraf wordt getoond, soms zoeken ze het op via de tv gids app en de website van een bioscoop. Op de website van Kijkwijzer kun je alle films series, programma’s en games opzoeken. Je krijgt dan niet alleen de classificatie te zien, maar ook de uitleg waarom deze tot stand is gekomen.

Meestal eens met advies

Tiffany van Stormbroek, directeur-bestuurder van het NICAM: “Met Kijkwijzer geven we al 22 jaar advies aan ouders om kinderen veilig naar media te laten kijken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen van enge beelden kunnen schrikken, nachtmerries krijgen of langdurig angsten ontwikkelen. Hoe heftig deze effecten zijn verschilt per persoon en per leeftijd.” De meerderheid (63%) van de ouders is het vaak eens met het Kijkwijzer advies. Een enkeling is het meestal oneens met de adviezen (3%).

Waarschuwen voor nepnieuws

90% van de ouders vindt dat huidige pictogrammen van Kijkwijzer voldoende waarschuwen. Een aantal geeft aan dat ze het belangrijk vindt dat er gewaarschuwd wordt voor nepnieuws. Ze vinden dat duidelijk moet worden of een film, programma of serie over feiten of meningen gaat. Daarnaast vindt een enkeling informeren over dierenleed of pestgedrag een goed idee.

Het onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd onder 500 respondenten.

Deel item

twitter facebook