Classificatie Pietje Bell aangepast naar 9 jaar

Pietje bell

Gepubliceerd: december 28 2022

De classificatie van de film Pietje Bell is door de streamingdienst aangepast naar 9 jaar in navolging van klachten. In de film komen beelden van geweld voor, waar kinderen bang van kunnen worden.

De speelfilm Pietje Bell is in 2002 door de distributeur geclassificeerd op Alle Leeftijden. Naar aanleiding van de melding dat meerdere kinderen bang waren geworden na het zien van de film via een onlinestreamingsdienst, is de film door hen geclassificeerd op 12 jaar.

Hierover heeft het NICAM opnieuw klachten ontvangen. De classificatie van de film Pietje Bell is door de streamingdienst in navolging van klachten opnieuw gewogen en naar aanleiding daarvan aangepast naar 9 jaar.

Met de classificatie van 9 jaar kan de film ook overdag uitgezonden worden door KRO-NCRV op NPO Zapp op oudjaarsdag.

Wat is Kijkwijzer en hoe werkt het

Wat is Kijkwijzer

Kijkwijzer is een systeem dat wordt ingezet door mediabedrijven om te informeren of een film, tv-programma of serie schadelijk kan zijn voor kinderen en jongeren. Dat doet Kijkwijzer met een adviesleeftijd en met de bekende symbolen die laten zien wat er aan de hand is. Zoals geweld, angst, seks, grof taalgebruik, alcohol- en drugsmisbruik of discriminatie. Kijkwijzer geeft geen oordeel of een film of serie goed of geschikt is voor kinderen en zegt ook niets over goede smaak.

Alle in Nederland gevestigde tv-zenders, bioscoop- en kabelbedrijven, filmdistributeurs en (web)winkels doen mee met Kijkwijzer. Daartoe zijn ze vaak door de Nederlandse wet verplicht.

Mediabedrijven doen het zelf

Het NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer, bepaalt de Kijkwijzer leeftijden niet zelf. Dat doen de mediabedrijven die de producties maken en aanbieden. Zij hebben daarvoor mensen in dienst, zogenaamde codeurs, die hiervoor speciaal door het NICAM zijn opgeleid. Op dit moment zijn 450 codeurs bij die bedrijven actief. Maar deze codeurs kunnen niet zomaar zelf bepalen wat de Kijkwijzer leeftijd wordt. Ze moeten daarvoor een training volgen bij het NICAM en online een uitgebreide vragenlijst invullen, waarin ze aangeven wat er te zien is in de film of tv-productie. Na het invullen krijgen ze automatisch de uitslag: de Kijkwijzer leeftijd en de daarbij horende symbolen. Die moeten ze ook gebruiken en aan de kijkers laten zien. Per jaar krijgen op die manier zo’n 10.000 films en tv-producties een Kijkwijzer leeftijd.

De wetenschap achter Kijkwijzer

De vragenlijst van Kijkwijzer is gebaseerd op wetenschappelijke kennis over de risico’s van audiovisuele beelden voor kinderen en jongeren tot een bepaalde leeftijd. De vragenlijst is gemaakt door wetenschappers die gespecialiseerd zijn op het gebied van media en opvoeding. Kijkwijzer bestaat al 20 jaar maar staat niet stil. De leeftijdsgrenzen van Kijkwijzer zijn bijvoorbeeld in de loop van de jaren uitgebreid. Ook de vragenlijst wordt aangepast als ontwikkelingen in de wetenschap, media of in de samenleving dat nodig maken.

Controle van de classificaties

Het NICAM controleert met steekproeven of de leeftijden correct zijn en of tv-programma’s op de juiste tijden worden uitgezonden. De codeurs worden jaarlijks getest en bijgeschoold. Als ze niet goed functioneren, mogen ze de vragenlijst niet meer invullen.

De kijkers en bioscoopbezoekers controleren ook of de Kijkwijzer leeftijden juist zijn. Als zij het niet eens zijn met een leeftijd of met het tijdstip dat een film of programma op tv wordt uitgezonden, kunnen zij bij het NICAM een klacht indienen. Die klacht kan dan terecht komen bij een onafhankelijke Klachtencommissie.

Er worden weinig fouten gemaakt met het geven van de Kijkwijzer leeftijden. Maar in 1 op de 1000 gevallen wordt een onjuiste leeftijd gegeven aan een film of tv-productie. Overtreders van de Kijkwijzer regels kunnen boetes krijgen, die kunnen oplopen tot 22.500 euro.

De overheid en Kijkwijzer

Het Commissariaat voor de Media houdt namens de overheid toezicht op het functioneren van het NICAM en dus ook op Kijkwijzer. Het Commissariaat rapporteert daarover elk jaar aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

In artikel 240 van het Wetboek van Strafrecht is de toegang tot bioscoopfilms geregeld en de verkoop en verhuur van films en tv-producties aan personen jonger dan 16 jaar. Handhaving van deze wet ligt bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.


Kijk ook op www.kijkwijzer.nl

Deel item

twitter facebook