Functioneren NICAM positief geëvalueerd

NICAM evaluatie rapport

H et NICAM is positief beoordeeld in een evaluatie onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW door onderzoeksbureau KWINK.

Gepubliceerd: december 12 2022

De evaluatie concludeert dat het NICAM goed functioneert op alle onderzochte aspecten:

  • betrouwbaarheid en validiteit van het classificatiesysteem;
  • bekendheid en gebruik bij consumenten;
  • draagvlak in de audiovisuele sector;
  • en een flexibele opstelling voor maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Het onderzoek is begin dit jaar uitgevoerd en had als doel de doeltreffendheid en inrichting van het NICAM te onderzoeken. Daarbij is gekeken naar het functioneren van het NICAM in de afgelopen vijf jaar en er is een toekomstgerichte verkenning gemaakt.

Voor een optimale inrichting van het NICAM met het oog op de toekomst hebben de onderzoekers enkele aanbevelingen, zoals de borging van het publieke belang door het blijven betrekken van onafhankelijke partijen en personen in de organisatie. De onderzoekers vinden ook dat er betere afspraken moeten worden gemaakt over de rolverdeling met de toezichthoudende partijen, het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media. Ook stellen de onderzoekers voor dat het ministerie meer actie onderneemt ter ondersteuning van het NICAM om nieuwe partijen, zoals videoplatformdiensten, te laten aansluiten.

Het onderzoek is inmiddels met een reactie van Minister Slob van OCW naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin laat de minister weten dat hij de conclusies en aanbevelingen ondersteunt. Momenteel loopt de procedure rond het wetsvoorstel met betrekking tot Nederlandse kanalen op videoplatformdiensten, zoals YouTubers, die het Kijkwijzer systeem zullen moeten gaan toepassen.

Het NICAM is uiteraard heel blij met de uitkomst van de evaluatie en wil onze participanten, adviseurs en wetenschappers die hieraan hebben bijgedragen van harte feliciteren met dit resultaat. Optimalisatie van het systeem blijft echter mogelijk en noodzakelijk. Zeker met het oog op het veranderende medialandschap en –gebruik. Het wetsvoorstel voorziet hierin al in belangrijke mate, met name door de gelijkschakeling van lineaire mediadiensten en mediadiensten op aanvraag die nu ook zullen worden verplicht tot aansluiting bij het NICAM. Wij zien ook mogelijkheden tot optimalisatie door enkele aanpassingen in de governance van het NICAM, zoals de samenstelling van het bestuur, de relatie tussen bestuur en directie, en de samenstelling en invloed van onafhankelijke adviesorganen.

Het NICAM is en blijft een samenwerkingsproject met als belangrijk doel kinderen te beschermen tegen mogelijke schadelijke effecten van media.

De rapportage van het onderzoek kan hier worden gedownload.

Deel item

twitter facebook