Kijkwijzer voor YouTube

You Tube op telefoon banner 2

O p 1 november is de nieuwe Mediawet in werking getreden. Daardoor kunnen online videokanalen voortaan Kijkwijzer gebruiken om kinderen te beschermen door te waarschuwen voor mogelijk schadelijke video’s. Dat doen ze door zich aan te melden bij het Commissariaat voor de Media en zich vervolgens aan te sluiten bij het NICAM.

Gepubliceerd: december 12 2022

De eerste fase van de invoering van Kijkwijzer Online dit najaar is een ontwikkelingsfase. Kijkwijzer Online is dynamisch en zal zich blijven aanpassen aan nieuwe inzichten. Daarbij spelen de ervaringen van de content makers en aanbieders een belangrijke rol.

De fundamenten voor Kijkwijzer Online zijn gelegd door gesprekken met videomakers en -aanbieders. Dankzij deze gesprekken is er rekening gehouden met het productieproces, de wensen en verwachtingen. Het NICAM zal ook tijdens de verdere ontwikkelingsfase dit najaar de gebruikers blijven raadplegen.

Naast deze gesprekken is Kijkwijzer Online gebaseerd op onderzoek over de effecten van (online) mediacontent op kinderen en een inhoudsanalyses van het specifieke karakter van de online content.

Het NICAM werkt bij de implementatie van de gewijzigde Mediawet nauw samen met het ministerie van OCW, het Commissariaat van de Media (CvdM), en de Stichting Reclame Code. Ieder van deze organisaties heeft daarbij een eigen rol. Het Commissariaat van de Media is de instantie die toezicht houdt op de uitvoering van de wet. Het NICAM is, net als bij Kijkwijzer, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het classificatiesysteem.

Deel item

twitter facebook