Klagers vinden met name context seks en drugs in tienerfilms problematisch

Fissa

H et NICAM ontvangt regelmatig reacties van ouders over tienerproducties: enerzijds omdat ouders de 12 jaar classificatie soms te laag vinden, anderzijds omdat de 16 jaar classificatie soms als te hoog wordt beschouwd. Het NICAM nodigde daarom een aantal klagers uit en ging met hen in gesprek.

Gepubliceerd: december 12 2022

Wat beschouwen de betreffende ouders als ‘schadelijk’ voor hun tieners? En waarom nemen zij hieraan zoveel aanstoot? Ouders blijken zich met name te storen aan de context van het grensoverschrijdend gedrag in tienerfilms, en verwachten hun kroost daartegen te kunnen beschermen.

De 3 belangrijkste inzichten:

  1. Met name de morele context waarbinnen de films grensoverschrijdend gedrag presenteren vinden de ouders problematisch: alcohol, drugs en seks worden getoond alsof ze onmisbaar zijn bij het hebben van een leuke tijd.
  2. De blootstelling aan grensoverschrijdend gedrag, zoals alcohol- en drugsgebruik, wordt als een gevaar voor de opvoeding beschouwd: ze vrezen negatieve beïnvloeding van hun kinderen. Het veelvuldig tonen van grensoverschrijdend gedrag past volgens de ouders binnen een brede maatschappelijke trend van normvervaging.
  3. Ondanks dat de ouders zich realiseren dat ze hun kinderen niet tegen alles kunnen beschermen, willen én verwachten ze hen te kunnen behoeden voor negatieve invloeden als zij met hen naar de bioscoop gaan.

Wat deden wij met deze inzichten?

Deze gesprekken vormden aanleiding voor grondig vervolgonderzoek. Wetenschappelijk literatuuronderzoek en grootschalig publieksonderzoek droegen eraan bij dat Kijkwijzer per 1 januari 2020 haar leeftijdscategorieën voor jongeren heeft genuanceerd. Daarnaast verandert het classificatiesysteem in een gebruikswijzer: in plaats van een waarschuwende functie, wil Kijkwijzer vooral een informerende en participerende rol voor kinderen, jongeren en ouders gaan vervullen.

Over dit onderzoek

Klagers over de films Fissa (2016) en Dirty Grandpa (2016) namen deel aan een groepsinterview, georganiseerd door het NICAM. Daarin werd besproken waarom zij een klacht hebben ingediend over de betreffende tienerfilms. Daarnaast zijn aan de hand van fragmenten thema’s als alcohol- en drugsgebruik, (losbandige) seks, grof taalgebruik en schadelijkheid versus geschiktheid besproken.

Meer lezen?

+ 'Vroege of late puberteit? Ontwikkelingsfase jongere bepaalt mate van beïnvloedbaarheid'

Deel item

twitter facebook