Leeftijdsadvies voor Pietje Bell blijft 9 jaar

Pietje bell

D e film Pietje Bell behoudt het Kijkwijzer leeftijdsadvies van 9 jaar. In de film is geweld te zien, ook tegen kinderen. Dat kan voor kinderen die jonger zijn dan 9 jaar beangstigend zijn. Het advies heeft geen gevolgen voor de uitzendtijden op televisie en de film mag de hele dag door worden uitgezonden. In december 2022 kreeg Pietje Bell na klachten een 9 jaar advies omdat de film oorspronkelijk verkeerd beoordeeld was op ‘Alle Leeftijden’. De onafhankelijke Wetenschapscommissie van het NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer, heeft op basis van de meest recente wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten geadviseerd dat 9 jaar de juiste classificatie is.

Gepubliceerd: april 13 2023

Fictie of film uit verleden maakt niet uit

De scène waarin Pietje Bell door een woedende leerkracht met een liniaal wordt geslagen, speelt een belangrijke rol bij het leeftijdsadvies. Dit beeld van geweld tegen kinderen kan beangstigend zijn als je jonger dan 9 bent. Kinderen identificeren zich makkelijk met het personage van Pietje Bell en tot een jaar of negen is het doorgaans lastig voor ze om afstand te nemen. “Het maakt daarbij niet uit of het gaat om fictie of een film die zich in een ver verleden afspeelt,” geeft de Wetenschapscommissie aan.

Opnieuw beoordeeld

In 2002 werd de film Pietje Bell door de distributeur geclassificeerd op Alle leeftijden. Naar aanleiding van recente meldingen dat kinderen bang waren geworden na het zien van de film via een onlinestreamingsdienst, is de film door die aanbieder in 2022 geclassificeerd op 12 jaar. Hierover heeft het NICAM opnieuw klachten ontvangen. De classificatie van de film Pietje Bell is vervolgens, in overleg met NICAM, door de streamingdienst opnieuw gewogen en naar aanleiding daarvan aangepast naar 9 jaar.

Veranderende inzichten

Kijkwijzer is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is de afgelopen 22 jaar verschillende keren geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke inzichten, ander media-aanbod en nieuw onderzoek onder ouders en kinderen. Zo is in 2009 het leeftijdsadvies ‘9 jaar’ ingevoerd, als nuancering tussen de 6 en 12 jaar leeftijdsadviezen. Ook zijn regelmatig de vragenlijsten aangepast die bij Kijkwijzer worden gebruikt om tot het leeftijdsadvies te komen.

Deel item

twitter facebook