NICAM heeft nieuw bestuursmodel

New Media Tech header

N ICAM heeft nieuw bestuursmodel

Gepubliceerd: december 17 2022

Het bestuursmodel van het NICAM – de organisatie achter onder meer Kijkwijzer - is per 11 juli overgegaan in een Raad van Toezicht.

De huidige directeur, Tiffany van Stormbroek, heeft daarbij de functie van bestuurder.

Daarnaast is er een Raad van Toezicht met vijf leden, die onder voorzitterschap van Toine Maes (voormalig directeur-bestuurder van Kennisnet) per 11 juli formeel is aangetreden. De andere leden van de Raad van Toezicht zijn Marije Schuring, Radboud Ribbert, Sahar Yadegari en Beate van Dongen Crombags.

Raad van Participanten

De betrokkenheid van de branches is essentieel voor de kwaliteit van de activiteiten van het NICAM. Het is heel belangrijk om als NICAM gevoed te blijven over de ontwikkelingen die in branches spelen, zodat zijn diensten mee kunnen bewegen met de actuele vraagstukken. De leden van het voormalig Algemeen Bestuur, die de branches vertegenwoordigen, blijven daarom een belangrijke stem hebben als leden van de Raad van Participanten. Zij keuren ieder jaar het beleidsplan van NICAM goed, voordat die ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd, en zij hebben adviesrecht over de begroting van NICAM.

Voorzitter van de Raad van Participanten is Arjo Kramer (Vereniging van Commerciële Omroepen, VCO). De leden zijn Thomas Schippers en Lonneke van der Zee (beide namens de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, NPO), Suzanne Teijgeler (VCO), Gulian Nolthenius (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters, NVBF), Anne de Jong (Filmdistributeurs Nederland, FDN) en Martin de Wilde (Nederlandse Vereniging van Entertainment Retailers, NVER).

Meer informatie over het huidige bestuursmodel vindt u op www.nicam.nl.

Deel item

twitter facebook