Kijkgedrag kinderen varieert sterk per device en mediaplatform

Test newsitem Choiceonderzoek

V oor de nieuwe generatie mediaconsumenten zijn smartphones, tablets en platforms als YouTube of Netflix niet meer weg te denken uit hun leven. Mediacontent is anno nu steeds meer overal en altijd aanwezig. Tegelijkertijd speelt het leven van kinderen voor zowel de traditionele televisie als moderne beeldschermpjes zich vaak buiten het zicht van volwassenen af.

Gepubliceerd: december 12 2022

Om het kijkgedrag van kinderen beter in kaart te brengen, voerde onderzoeksbureau CHOICE Insights + Strategy (in opdracht van het NICAM) een ‘dagboekjesonderzoek’ uit onder kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Wat, wanneer en met wie kinderen kijken blijkt sterk te verschillen per device en platform.

Youtube op telefoon banner formaat

Het kijkgedrag van kinderen verschilt per device én platform.

De 5 belangrijkste inzichten

  1. De traditionele televisie wordt bijna ingehaald door YouTube en video on demand: 89 procent van de kinderen keek naar het traditionele televisiescherm, 85 procent besteedde tijd aan YouTube of kanalen als Netflix, Videoland of NPO Start.
  2. Het bezit van de verschillende devices onder jonge gezinnen is hoog: de smartphone en de televisie zijn in vrijwel alle huishoudens aanwezig. Content via video on demand wordt relatief veel op het televisiescherm en de tablet bekeken. Voor YouTube wordt vaak een tablet of smartphone gebruikt.
  3. Wat kinderen kijken, varieert per medium. Als kinderen televisiekijken, kijken ze het liefst naar NPO 3 en het Jeugdjournaal. Op Netflix zijn series populair. Op YouTube zijn de influencers veruit het meest favoriet.
  4. Ook de populaire kijktijden variëren per medium. Naast ‘kinderprimetime’ tussen 18:00 tot 20:00 uur wordt er relatief veel tussen 6:00 en 9:00 uur in de ochtend naar lineaire televisie wordt gekeken. Bij YouTube is er een duidelijke verschuiving van het kijkgedrag naar de middag.
  5. Kinderen kijken grotendeels naar programma’s die voor hen geschikt zijn bevonden volgens de Kijkwijzer classificatie. Als zij naar content kijken die leeftijdsclassificatie 12 en 16 hebben, doen zij dat meestal samen met de ouders.

Wat deden wij met deze inzichten?

Dit dagboekjesonderzoek droeg er mede aan bij dat Kijkwijzer de uitzendtijd van lineaire televisie heeft aangepast: voor 20:00u zijn alle programma’s geclassificeerd met Alle Leeftijd, 6 of 9 jaar. Daarnaast stelde het NICAM regels op voor media-aanbieders die content op online platforms aanbieden: zij dienen zich te conformeren aan de bij het NICAM geldende afspraken, zoals het classificeren van hun producten, het bieden van informatie en het beschermen van minderjarigen. Tot slot heeft dit onderzoek toegevoegde waarde voor de doorontwikkeling van YouRateIt: een Kijkwijzertoepassing voor het classificeren van onlinefilmpjes door makers.

Over dit onderzoek

Onderzoeksbureau CHOICE Insights + Strategy vroeg aan 333 Nederlandse kinderen tussen de 8 en 12 jaar zeven dagen lang zelf een online dagboek bij te houden over hun kijkgedrag. Een week eerder, bij de intake van het onderzoek, werd aan 497 ouders gevraagd een online vragenlijst in te vullen over het mediagebruik van hun kinderen.

Meer lezen?

+ 'Populariteit Video on Demand vereist goed geïnformeerde ouders én kinderen'

Deel item

twitter facebook