NICAM onderzoekt technologische mogelijkheden van online regulering

Youtube op telefoon banner formaat

H oe blijven we kinderen beschermen tegen schadelijke content? Bij de start van het NICAM, in 2001, was het media-aanbod nog overzichtelijk. Het bleek mogelijk om alle audiovisuele content te voorzien van een classificatie- en voorlichtingssyteem. Inmiddels is het medialandschap drastisch veranderd. Zo hebben kinderen op videosharing platforms, zoals YouTube, toegang tot filmpjes die zeer schadelijk zijn, maar niet zijn geclassificeerd. Onderzoek van het NICAM toont aan dat zowel (internationale) aanbieders als Kijkwijzer een belangrijke rol te spelen hebben.

Gepubliceerd: december 12 2022

De 3 belangrijkste inzichten:

  1. Aanbieders, waaronder Nederlandse YouTube-kanalen, kunnen kinderen meer online bescherming bieden. Ten eerste kunnen zij dat doen door hun eigen content te classificeren, bijvoorbeeld met YouRateIt. Ten tweede kunnen zij gebruikmaken van technologische instrumenten, zoals veilige online portals voor jonge kinderen of een leeftijdsverificatiesysteem voor ouders.
  2. Kijkwijzer speelt een belangrijke rol bij de bewustwording van jonge online mediagebruikers. De nieuwe stijl van mediaopvoeding – betrokken en coachend in plaats van betuttelend – blijkt bij jongeren het meest efficiënt. Het is daarom aan te raden jonge mensen de juiste informatie te bieden om zelf tot een keuze te komen over hun kijkgedrag.
  3. Het NICAM pleit voor een internationale en industrie brede aanpak van het online domein. International Standard Audiovisual Number (ISAN), een identificatiesysteem dat het mogelijk maakt content te classificeren volgens een algemeen toegepaste, internationale standaard, biedt daarbij mogelijkheden.

Wat deden wij met deze inzichten?

Dit onderzoek droeg er mede aan bij dat Kijkwijzer verandert in een gebruikswijzer: in plaats van een waarschuwende functie, wil het classificatiesysteem vooral een informerende en participerende rol voor kinderen, jongeren en ouders gaan vervullen. Daarnaast stelde het NICAM regels op voor media-aanbieders die content op online platforms aanbieden: zij dienen zich te conformeren aan de bij het NICAM geldende afspraken, zoals het classificeren van hun producten, het bieden van informatie en het beschermen van minderjarigen. Tot slot heeft dit onderzoek toegevoegde waarde voor de doorontwikkeling van YouRateIt: een Kijkwijzertoepassing voor het classificeren van onlinefilmpjes door makers.

Over dit onderzoek

In navolging van onder andere publieksonderzoek van de Radboud Universiteit en dagboekjesonderzoek van CHOICE Insight + Strategy voerde het NICAM een toekomstgericht onderzoek uit.

Meer lezen?

+ 'Populariteit Video on Demand vereist goed geïnformeerde ouders én kinderen'

Deel item

twitter facebook