Vanaf 1 juli 2022 gelden nieuwe regels voor uploaders

Insta Tiktokyoutube

V anaf 1 juli gaat het Commissariaat voor de Media uploaders met onder andere meer dan 500.000 volgers en abonnees op platforms als YouTube, Instagram en TikTok houden aan nieuwe regels. Dat betekent ook dat uploaders de kijker moeten informeren over mogelijke risico’s voor kinderen.

Gepubliceerd: december 16 2022

De nieuwe regels betekenen dat kinderen beter geïnformeerd gaan worden over heftige en/of schadelijke beelden online. Daarom is er een aangepast Kijkwijzer-systeem voor onlinevideo’s ontwikkeld. Met dit Kijkwijzer-systeem kunnen uploaders op YouTube zelf video’s classificeren en de classificaties met de bekende Kijkwijzer-pictogrammen op hun video’s laten zien.

Voor TikTok en Instagram geldt ook dat er Kijkwijzerwaarschuwingen komen maar niet in de vorm van pictogrammen. Voor uploaders op Instagram en TikTok geldt dat zij hun content vooraf beoordelen en wanneer zij beelden plaatsen die mogelijk schadelijk zijn voor kinderen, zij verplicht zijn om de kijker hier vooraf voor te waarschuwen middels een door Kijkwijzer beschikbaar gestelde waarschuwing (billboard). De uploaders dienen zich aan te melden voor een training die in september van start gaan.

Het speciaal voor YouTube-video’s ontwikkelde Kijkwijzer-systeem is gebaseerd op onderzoek naar de effecten van (online) mediacontent op kinderen, focusgroepen met jongeren over hun wensen voor een classificatiesysteem en inhoudsanalyses van online content. Daarnaast heeft het NICAM gesprekken gevoerd met online videomakers en -aanbieders over de praktische invulling van Kijkwijzer Online. Om de Kijkwijzer-pictogrammen te kunnen gebruiken, dienen uploaders zich aan te melden voor een training bij het NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer. Deze trainingen gaan in september van start.

Voor uploaders: lees meer op www.NICAM.nl/uploader

Voor ouders en kinderen: lees meer op www.kijkwijzer.nl/kennis/platformwijzer

Deel item

twitter facebook