Ook tiener maakt graag zelf keuze voor al dan niet schadelijke content

Jongere op bed met laptop

I n de mediaopvoeding van jongeren spelen ouders een aanzienlijk kleinere rol dan bij jongere kinderen. Daarnaast gebruiken jongeren het Kijkwijzerclassificatiesysteem zelf relatief weinig. Hoe maken zij mediakeuzes, hoe ervaren zij risicogedrag in film en op tv en welke informatie over mogelijk schadelijk mediagedrag zitten zij wél te wachten?

Gepubliceerd: december 12 2022

Uit publieksonderzoek blijkt dat jongeren naar autonomie in hun mediakeuzes verlangen, en deze ook krijgen van ouders. Ze willen graag zelf beslissingen maken over de schadelijkheid van content.

De 4 belangrijkste inzichten:

  1. De keuze voor een film of serie door tieners wordt voornamelijk gemaakt op basis van het type film, de eigen stemming en of er alleen of samen gekeken wordt – griezelige content wordt vermeden als hij of zij alleen kijkt.
  2. Of tieners negatieve gevolgen van risicogedrag herkennen, is afhankelijk van de context van het programma en de eigen ervaringen. Als risicogedrag in een humoristische context is geplaatst en de tiener zelf (nog) geen ervaring heeft met dat gedrag, worden de negatieve gevolgen van dat gedrag niet als zodanig herkend. Binnen een dramatische context heeft risicogedrag juist een meer afschrikwekkende werking op tieners.
  3. Ondanks dat de tieners graag naar heftige content kijken, ervaren zij naderhand soms spijt. Bij het kijken naar heftige films en series ervaren zij voornamelijk negatieve gevoelens, zoals boosheid, verdriet en frustratie. Met name bij meisjes kunnen deze gevoelens blijven hangen.
  4. Tieners willen graag zélf een geïnformeerde beslissing maken over de schadelijkheid van hun mediakeuzes. Ze willen meer weten dan alleen of zij al ‘de juiste leeftijd’ hebben om iets te zien. Van Kijkwijzer wensen zij een heldere en autonomie-ondersteunende communicatiestijl.

Wat deden wij met deze inzichten?

Dit publieksonderzoek droeg er mede aan bij dat Kijkwijzer de leeftijdscategorieën voor jongeren heeft genuanceerd. Daarnaast verandert Kijkwijzer in een gebruikswijzer: in plaats van een waarschuwende functie, wil het classificatiesysteem vooral een informerende en participerende rol voor kinderen, jongeren en ouders gaan vervullen.

Over dit onderzoek

Jonge onderzoekers van de Radboud Universiteit nodigden in totaal 29 jongeren (14-18 jaar) uit voor groepsinterviews in groepjes van minimaal 4 deelnemers. De thema’s die werden besproken hadden betrekking op, respectievelijk, hun informatiebehoefte en beleving van risicogedrag in film en op tv.

Meer lezen?

+ 'Ouders wensen zélf tot een bewuste keuze te komen over mediagedrag tieners'

Deel item

twitter facebook