Ouders wensen zélf tot een bewuste keuze te komen over mediagedrag tieners

Behoefte aan informatie en hulpmiddelen2

D e manier waarop ouders omgaan en praten met hun kinderen over mediagebruik, kan schadelijke effecten van media helpen voorkomen of beperken, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het is dus belangrijk dat ouders de juiste handvatten aangereikt krijgen, zodat zij goed geïnformeerd zijn om tot de juiste mediakeuzes te komen. Welke informatiebehoeften hebben ouders met betrekking tot mediaopvoeding? En hoe kan Kijkwijzer daar zo goed mogelijk op aansluiten?

Gepubliceerd: december 12 2022

Uit groepsgesprekken met ouders blijkt dat zij het lastig vinden controle te houden op het mediagedrag van kinderen. Achtergrondinformatie van ervaringsdeskundigen en experts, die toepasbaar is op hun specifieke situatie, zou hen helpen bij het maken van eigen, bewuste mediakeuzes.

De 3 belangrijkste inzichten:

  1. Externe invloeden, zoals vriendjes en oudere kinderen, een groeiend media-aanbod en toename in devices, zoals smartphones en tablets, maken het voor ouders lastig toezicht te houden op het mediagedrag van hun kinderen.
  2. Ouders wensen hun autonomie in mediaopvoeding te behouden. Ter ondersteuning van die opvoeding, wensen de ouders informatie over het mediagedrag van kinderen, die makkelijk toegankelijk, gepersonaliseerd en (wetenschappelijk) onderbouwd is. Naast informatie van professionals, willen ouders ook graag de ervaring van andere ouders horen. Het plan van Kijkwijzer om de informatiediensten te intensiveren, werd goed ontvangen.
  3. Ook ouders kennen hun kinderen een relatief autonome rol toe in mediaopvoeding. Zo geven de ouders aan met hun kinderen te praten over mediagedrag en geven zij, vanaf het moment dat kinderen naar de middelbare school gaan, hen de eigen verantwoordelijkheid over het kijkgedrag.


Wat deden we met deze inzichten?

Dit publieksonderzoek droeg er mede aan bij dat Kijkwijzer de leeftijdscategorieën voor jongeren heeft genuanceerd. Daarnaast verandert Kijkwijzer in een gebruikswijzer: in plaats van een waarschuwende functie, wil het classificatiesysteem vooral een informerende en participerende rol voor kinderen, jongeren en ouders gaan vervullen.

Over dit onderzoek

Jonge onderzoekers van de Radboud Universiteit nodigden 18 ouders met kinderen tussen de 14 en 17 jaar uit voor groepsinterviews in groepjes van minimaal 4 deelnemers. De thema’s die werden besproken hadden betrekking op de informatiebehoeften van ouders met betrekking tot de mediaopvoeding van hun kinderen.

Meer lezen?

+ 'Ook tiener maakt graag zelf keuze voor al dan niet schadelijke content'

+ Externe partij test

Deel item

twitter facebook