Populariteit Video on Demand vereist goed geïnformeerde ouders én kinderen

Afstandsbediening VOD

U it eerder onderzoek blijkt dat de opkomst van Video on Demand platforms en draagbare devices, zoals smartphone en tablet, het ouders moeilijker hebben gemaakt de controle te houden op wat hun kinderen kijken. Het NICAM vindt het daarom belangrijk een beter begrip te krijgen van de manier waarop kinderen kijken naar Video on Demand aanbieders.

Gepubliceerd: december 12 2022

Welke gevolgen heeft Video on Demand voor het mediagebruik van kinderen en jongeren? Een groter aanbod van en gemakkelijkere toegang tot media, maakt het nog belangrijker dat zowel ouders als kinderen en tieners de juiste informatie krijgen om zélf mediakeuzes te maken.

De 3 belangrijkste inzichten:

  1. Het toenemende online aanbod van Video on Demand, streamingdiensten en user generated content platforms als YouTube en het groeiende gebruik van devices heeft het mediagedrag ingrijpend veranderd. Inmiddels kijkt driekwart van de Nederlanders weleens online tv, video’s of films. Vooral kinderen en jongeren die ermee zijn opgegroeid verkiezen Video on Demand boven traditionele lineaire televisie: zij consumeren meer media dan ooit.
  2. Naar verwachting zal de populariteit van Video on Demand bij met name kinderen en jongeren toenemen: internationale aanbieders als Netflix, Disney en Viacom hebben aangegeven te blijven investeren in kinder- en familiecontent.
  3. Kijken naar Video on Demand gebeurt vaker dan traditioneel televisiekijken buiten het zicht van volwassenen. Ook het navigeren binnen een enorme online aanbod doen kinderen en jongeren vaak zelfstandig. Daarom is het des te belangrijker dat niet alleen ouders, maar ook kinderen en jongeren de juiste informatie krijgen om goede, niet schadelijke mediakeuzes te maken.

Wat deden wij met deze inzichten?

Dit publieksonderzoek droeg er mede aan bij dat Kijkwijzer verandert in een gebruikswijzer: in plaats van een waarschuwende functie, wil het classificatiesysteem vooral een informerende en participerende rol voor kinderen, jongeren en ouders gaan vervullen.

Over dit onderzoek

In navolging van onder andere publieksonderzoek van de Radboud Universiteit en dagboekjesonderzoek van CHOICE Insight + Strategy, waaruit bleek dat Video on Demand het ouders moeilijker maakt controle te houden op het mediagedrag van hun kinderen, voerde het NICAM een onderzoek uit op basis van zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke bronnen.

Meer lezen?

+ 'Kijkgedrag kinderen varieert sterk per device en mediaplatform'

Deel item

twitter facebook