Transitie governance NICAM

Media in action

H et NICAM heeft besloten dit najaar een transitie te maken naar een Raad van Toezicht-model.

Gepubliceerd: december 14 2022

Het Raad van Toezicht-model is een tegenwoordig veelgebruikte bestuursstructuur waarbij de operationele bestuurstaken zijn gedelegeerd aan de directie – in het nieuwe model het bestuur - en een Raad van Toezicht de interne en externe belangen bewaakt. Het is in feite een formalisering van de huidige situatie omdat de directeur in de praktijk al een groot deel van de bestuurstaken uitvoert.

De Raad van Toezicht zal bestaan uit vijf leden, die worden geselecteerd op hun toezichthoudende kwaliteiten. Het huidige bestuur, samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten mediapartijen, blijft als Raad van Participanten direct betrokken bij het beleid van het NICAM, zoals bij belangrijke wijzigingen in het systeem, het meerjarenplan en de Kijkwijzerbegroting.

Zowel interne als externe ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het NICAM niet meer dezelfde organisatie is als bij de oprichting ruim 20 jaar geleden. Inmiddels is dit medialandschap geëxpandeerd en beheert de organisatie een systematiek voor een veel groter en breder palet van mediabedrijven, dat bovendien de nationale grenzen overtijgt.

Daarnaast worden de eisen die aan het NICAM worden gesteld op het gebied van wet- en regelgeving zwaarder, bijvoorbeeld de strenge eisen op het gebied van de privacybescherming. Deze omvang en complexiteit van de huidige taken vragen om verandering. Het Raad van Toezichtmodel biedt de directie de mogelijkheid om sneller te kunnen acteren en anticiperen en de verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering.

De transitie is een traject met vele stappen die in nauwe samenwerking tussen bestuur en directie zijn gezet. Het traject van werving en selectie voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is inmiddels afgerond.

Deel item

twitter facebook