Onze geschiedenis

H et Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) is in 1999 opgericht door de Nederlandse audiovisuele branches met medewerking van de overheid.

Geschiedenis naar toekomst schermen2

Het NICAM bestaat sinds 1999 en past zich continu aan het veranderende medialandschap aan.

De bedoeling was een uniform en onafhankelijk classificatie- en voorlichtingssysteem te ontwikkelen voor alle audiovisuele media die destijds de markt beheersten: televisie, bioscoop en video. Het zou de opvolger worden voor het aloude instituut van de Filmkeuring voor bioscoopfilms en het recentere voorlichtingssysteem voor producties uitgebracht op video. Voor televisie was er nog geen classificatiesysteem. De overheid stimuleerde deze samenwerking en was voorstander van zelfregulering door de branches, waarbij ze de wettelijke kaders bepaalde waaraan het systeem en de afspraken moesten voldoen.

In 2001 ging het nieuwe classificatie en voorlichtingssysteem van start onder de naam Kijkwijzer. Nederland is het allereerste land in de wereld dat over zo’n uniform systeem voor alle mediabranches kan beschikken. Het systeem stond daarna model voor het Pan European Game Information (PEGI) systeem en werd in verschillende landen overgenomen.

Deel item

twitter facebook