Onze toekomst

H et NICAM opereert in een veranderende maatschappelijke en mediaomgeving waarin beweging en het vlot aanpassen aan de omstandigheden een vereiste is.

Behoefte aan informatie en hulpmiddelen2

Door het enorme en veranderende medialandschap hebben veel ouders en kinderen behoefte aan informatie.

De uitdagingen en kansen voor bescherming van kinderen in het huidige medialandschap zijn groot. De manier waarop media worden gebruikt verandert voortdurend. Ook de manier van opvoeden verandert. Digitale technologieën en online communicatiemiddelen bieden zowel een groeiend aantal mogelijkheden als bedreigingen. Het is dus niet vreemd dat er een toenemende behoefte is bij ouders en kinderen aan informatie en hulpmiddelen om keuzes te maken bij hun mediagebruik.

Het is daarom voor het NICAM noodzakelijk om de vinger aan de pols te houden en het Kijkwijzersysteem te blijven ontwikkelen. Cruciaal voor die ontwikkeling is de explosieve groei van audiovisueel materiaal dat online wordt aangeboden en het huidige mediagedrag van kinderen. Video sharing platforms zoals YouTube spelen hierbij een belangrijke rol. Het NICAM vindt het vanzelfsprekend dat kinderen ook op deze mediaplatforms worden beschermd. Hiervoor heeft het NICAM al in 2011 een oplossing ontwikkeld in de vorm van het classificatiesysteem You Rate It, dat van Kijkwijzer is afgeleid en internationaal toegepast kan worden.

Bezoek de 'You Rate It' website

Road map point to point

Om beter op toekomstige ontwikkelingen te kunnen inspelen hebben wij een road map ontwikkeld.

Road map
Het NICAM wil de kennis vergroten over de risico’s van mediagebruik door het aanbieden van nieuwe technologische middelen en door een actievere communicatie met als speerpunten:

- Actief, meer informerend en participerend
- Meer verbinding en dialoog met de doelgroepen
- Een grotere zichtbaarheid van de informatie

Vanaf de start van Kijkwijzer richtte de communicatie zich bijna uitsluitend op ouders. Om de impact te vergroten zal die zich in de toekomst ook nadrukkelijk richten op kinderen en jongeren. Om dit te bereiken zal het NICAM de samenwerking intensiveren met partners uit het mediawijsheid netwerk. De kennis en ervaring in dit netwerk wordt ingezet om de voorlichting te verbeteren en om nog dichterbij de doelgroepen te komen zodat ze beter worden bereikt.

De impact van de voorlichting wordt bovendien vergroot met een betere zichtbaarheid van Kijkwijzer op de plekken waar de doelgroep zich bevindt.

Uitbreiding mediapartijen
De audiovisuele sector is de afgelopen jaren uitgebreid met nieuwe, online mediapartijen, die vaak een groot bereik hebben bij kinderen. Het is cruciaal dat de classificatiesystemen ook bij deze nieuwe mediapartijen ingezet worden en dat zij dus onderdeel uitmaken van het NICAM-netwerk. Het NICAM zal voor dit doel in de komende jaren prioriteit geven aan de uitbouw van het netwerk.

Innovatie classificatiesysteem
De classificatiesystemen dienen zo gebruiksvriendelijk en betrouwbaar mogelijk te worden ingericht, zodat de mediabedrijven in staat zijn content gemakkelijk en eenduidig te classificeren. Om dit te waarborgen zal het NICAM de komende tijd meer aandacht geven aan innovatie en automatisering van de classificatiesystemen.

Deel item

twitter facebook