Contact

Vul het contactformulier in of bel ons op 035 6460860 - We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00.

Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum
Nederland
RSIN nummer 808304203

info@nicam.nl

We proberen binnen 5 werkdagen te reageren.

Bestuur en organisatie

Het NICAM heeft als doel om alle audiovisuele content voorzien van leeftijdsadviezen en inhoudsinformatie zodat kinderen niet geconfronteerd worden met schadelijke beelden.

Het NICAM is opgericht door de Nederlandse audiovisuele branches en de Nederlandse overheid. Het NICAM is door de overheid erkend. Het Commissariaat voor de Media houdt meta-toezicht op de effectiviteit van Kijkwijzer.

De drie pijlers onder het NICAM zijn:

Systeem Toezicht en Voorlichting
De drie pijlers onder het NICAM

Voor het publiek zijn we vooral bekend van de classificatiesystemen: Kijkwijzer, PEGI en You Rate It. Het NICAM wordt door de Europese Commissie gezien als European Best Practice.

Bestuur en organisatie

Tiffany van Stormbroek is de directeur-bestuurder van het NICAM.

Zij wordt geadviseerd door de Raad van Participanten, waarin de Nederlandse audiovisuele branches in zijn vertegenwoordigd, en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De organisatie bestaat uit een secretariaat en twee teams, respectievelijk voor Kijkwijzer en PEGI. De organisatie van het NICAM wordt bijgestaan door vier onafhankelijke commissies: de Wetenschapscommissie, Adviescommissie, Wetenschapscommissie, Klachtencommissie en de Commissie van Beroep.

Internationaal

Het Kijkwijzer systeem wordt inmiddels ook onder licentie gebruikt door Turkije, IJsland, Slovenië en België.

De principes van het NICAM zijn:

  • De makers en aanbieders classificeren hun eigen content en de criteria zijn uniform
  • De branche neemt zelf verantwoordelijkheid
  • Ouders en kinderen worden geïnformeerd met behulp van productinformatie in de vorm van leeftijdsadviezen en inhoudspictogrammen

Het NICAM heeft met Kijkwijzer sinds de start in 2001 bewezen een goed werkend systeem te bieden dat kinderen beschermt tegen mogelijke schadelijke audiovisuele beelden. Het heeft een stevige positie in de samenleving ingenomen als een betrouwbaar handvat voor ouders bij de mediaopvoeding van hun kinderen. Dit blijkt uit recent onderzoek onder ouders met kinderen: 94% kent Kijkwijzer en vindt de adviezen betrouwbaar. Een groot deel van de ouders volgt de adviezen ook daadwerkelijk op. Het NICAM vervult dus een belangrijke taak en blijkt dat goed te doen.

Het NICAM wordt door de Europese Commissie gezien als best practice

Ruim 3000 mediabedrijven zijn direct of via hun brancheorganisaties bij het NICAM aangesloten. Zij nemen door de participatie in het NICAM hun verantwoordelijkheid voor een veilig mediagebruik door kinderen. Ze hebben met elkaar afspraken gemaakt die door alle media worden nageleefd. Hun producties classificeren ze zelf met uniforme criteria die door het NICAM zijn geformuleerd en worden bewaakt. Het classificeren van audiovisuele producties gebeurt door codeurs die werkzaam zijn bij de aangesloten bedrijven en organisaties en worden getraind door het NICAM. De codeurs maken daarbij gebruik van een classificatiesysteem dat is ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappers.

Het NICAM is gericht op de verantwoordelijkheid voor het proces en de kwaliteit van de classificatiesystemen. Maar het NICAM heeft ook een belangrijke externe doelstelling, namelijk het effectief voorlichten van de mediaconsumenten waarvoor de classificaties zijn bedoeld. Die effectiviteit wordt door het NICAM gemonitord, evenals de trends en technologische ontwikkelingen in het medialandschap. Daarnaast bevordert het NICAM ook de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop, verhuur en uitleen van audiovisuele producten.