Bestuur en organisatie

H et bestuursmodel van het NICAM is medio 2022 gewijzigd naar een Raad van Toezichtsmodel.

Tiffany van Stormbroek is de directeur-bestuurder van het NICAM. Zij wordt geadviseerd door de Raad van Participanten, waarin de Nederlandse audiovisuele branches in zijn vertegenwoordigd, en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Organogram

Organogram NICAM

Het bureau van het NICAM bestaat uit een secretariaat en twee teams, respectievelijk voor Kijkwijzer en PEGI. Het bureau wordt bijgestaan door vijf onafhankelijke commissies: de Wetenschapscommissie, de (maatschappelijke) Adviescommissie, de Codeurscommissie, de Klachtencommissie en de Commissie van Beroep.

De statuten van het NICAM vindt u hier

Deel item

twitter facebook