Raad van Participanten

D e Raad van Participanten heeft tot taak de stichting op de hoogte te houden van voor Kijkwijzer/NICAM relevante ontwikkelingen in het medialandschap.

De directeur-bestuurder legt belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen ter advisering aan de Raad voor. Ook keurt de Raad van Participanten ieder jaar het beleidsplan van NICAM goed en heeft de raad adviesrecht over de begroting van NICAM.

In de Raad van Participanten zitten afgevaardigden van de verschillende Nederlandse audiovisuele branches die NICAM in 1999 hebben opgericht.

Leden Raad van Participanten

Vereniging voor Commerciƫle Omroepen (VCO)
Afgevaardigden:
- De heer A. Kramer (voorzitter)
- Mevr. S. Teijgeler

Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
Afgevaardigden:
- De heer R. Fortuijn
- Mevr. L. van der Zee

Nederlandse Vereniging van Filmdistribiteurs (FDN)
Afgevaardigde:
- De heer A. de Jong

Nederlandse Vereniging van Entertainment Retailers (NVER)
Afgevaardigde:
- De heer M. de Wilde

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten en Filmtheaters (NVBF)
Afgevaardigde:
- De heer G. Nolthenius

Deel item

twitter facebook