Raad van Toezicht

D e Raad van Toezicht houdt toezicht op de maatschappelijke doelstelling van NICAM, het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.

De Raad van Toezicht treedt daarnaast op als werkgever en staat de directeur-bestuurder met advies terzijde. De Governance Code Cultuur vormt in de besturing van NICAM een belangrijke leidraad.

Leden Raad van Toezicht

  • De heer T. Maes, voorzitter
  • Mevr. B. van Dongen Crombags
  • De heer R. Ribbert
  • Mevr. M. Schuring
  • Mevr. S. Yadegari

Deel item

twitter facebook