Contact

Vul het contactformulier in of bel ons op 035 6460860 - We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00.

Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum
Nederland
RSIN nummer 808304203

info@nicam.nl

We proberen binnen 5 werkdagen te reageren.

Voorzitter Klachtencommissie

Bent u de maatschappelijk betrokken voorzitter die wij zoeken? Heeft u affiniteit met audiovisuele media en kinderen, en aantoonbare rechtsprekende ervaring? Lees dan snel verder!

Wij zoeken per direct een nieuwe voorzitter van de Klachtencommissie, omdat de zittingstermijnen van de huidige voorzitter verstreken zijn. De Klachtencommissie brengt onafhankelijke uitspraken uit over klachten ten aanzien van audiovisuele mediaproducties die geclassificeerd zijn met Kijkwijzer.

Waarom is er een klachtenprocedure?

Iedere burger die het oneens is met de classificatie van een audiovisuele productie kan een klacht indienen bij het NICAM. Klachten worden eerst behandeld door het Bureau van het NICAM. Gekeken wordt dan of de Kijkwijzerregels correct zijn toegepast. Als dat niet het geval is, kan het Bureau bemiddelen, of de klacht voorleggen aan de onafhankelijke Klachtencommissie.

De klachtencommissie functioneert autonoom en onafhankelijk. Zij behandelt en beoordeelt de aan haar voorgelegde klachten. De klachtenprocedure, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de klachtencommissie zijn neergelegd in het klachtenreglement, dat onderdeel uitmaakt van het NICAM Reglement. De klachtencommissie kan bij gegrondverklaring van een klacht sancties opleggen aan de betreffende aangeslotene. Tegen een uitspraak van de klachtencommissie staat beroep open bij de commissie van beroep.

De voorzitter is een jurist met aantoonbare rechtsprekende ervaring en is onafhankelijk van de audiovisuele branche of de aangeslotenen. De klachtencommissie wordt ondersteund vanuit het Bureau door een secretaris, die belast is met het organiseren van zittingen en concipiƫren van uitspraken.

Wat zijn de taken van de voorzitter?

De voorzitter van de Klachtencommissie geeft op een onafhankelijke en deskundige wijze leiding aan het proces van klachtenbehandeling. Hij/zij zit de zittingen van de Klachtencommissie voor en ziet toe op een consequente en consistente naleving van het klachtenreglement.

De voorzitter is in staat om, in samenspraak met de overige leden van de Klachtencommissie, op basis van een gedegen analyse van de klacht tot een duidelijk oordeel te komen en hierover een heldere uitspraak te formuleren.

In het klachtenreglement zijn ten aanzien van de bevoegdheden van de klachtencommissie, alsook van de klachtenprocedure, nadere regels opgenomen.

Het Klachtenreglement kunt u hier vinden.

Wat neemt u mee?

Buiten de geschetste vaardigheden onder het kopje taken, is de voorzitter een jurist met aantoonbare rechtsprekende ervaring. Daarnaast is een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift een belangrijke vereiste. Ook beschikt u over relevante kennis en ervaring van het medialandschap, bent u besluitvaardig en heeft u een goed inlevingsvermogen. Daarnaast moet u als voorzitter onafhankelijk zijn van de audiovisuele branche of de aangeslotenen.

Gevraagde tijdsinvestering

Een exacte inschatting van de tijdsbesteding kunnen wij helaas niet geven, omdat dit afhankelijk is van het aantal klachten en de complexiteit hiervan. De Klachtencommissie komt twee keer per jaar bij elkaar om de stand van zaken van de behandelde klachten te evalueren en van ontwikkelingen in het Kijkwijzersysteem te leren. Het aantal klachten varieert tussen de tien en twintig klachten op jaarbasis. Gemiddeld worden er vijf hoorzittingen per jaar gehouden.

Wat kunnen wij u bieden?

Wij bieden u een interessante en leerzame (neven)functie in een belangrijke commissie voor zowel ouders en kinderen als onze organisatie. In deze functie draagt u bij aan de bescherming van minderjarigen. De leden en de voorzitter ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden. Reis- en onkosten worden vergoed.

Interesse / vragen?

Heeft u interesse in deze functie? Dan zien we uw sollicitatie graag tegemoet! Stuur CV met motivatiebrief naar Tiffany van Stormbroek, directeur NICAM via sollicitatie@nicam.nl Voor vagen over de inhoud van deze nevenfunctie kunt u contact opnemen via 035-6460860.

Download hier het profiel van de klachtencommissie


Wij kijken uit naar uw reactie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.