Vacatures

H et NICAM is de organisatie achter het Kijkwijzer en PEGI-systeem. Ons doel is om ouders en kinderen te informeren over de mogelijke risico’s van het kijken naar films, televisieprogramma’s en online content. Word jij hier enthousiast van? Reageer dan snel op één van onze vacatures!

Vacatures

Vanuit Hilversum werken we met een team van 18 collega’s aan de ontwikkeling van onze dienstverlening. Op dit moment zoeken wij een:

Commissies

Adviescommissie

Voor de Adviescommissie van het NICAM zoeken wij leden. De Adviescommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over alle inhoudelijke aspecten die een rol spelen binnen het NICAM. Wij zijn op zoek naar vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers voor de adviescommissie.

Klachtencommissie

Iedere burger die het oneens is met de classificatie van een audiovisuele productie kan een klacht indienen bij het NICAM.

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep functioneert autonoom en onafhankelijk. Zij behandelt en beoordeelt de aan haar voorgelegde klachten. De klachtenprocedure, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de commissie zijn neergelegd in het klachtenreglement, dat onderdeel uitmaakt van het NICAM Reglement.

Voor de Commissie van Beroep zoekt het NICAM een voorzitter en een lid.

Deel item

twitter facebook