Wetgeving en overheid

Wetgeving

Rol overheid

De overheid ziet er nauwlettend op toe dat de zelfregulerende maatregelen ook daadwerkelijk worden nageleefd. Dit toezicht is gedelegeerd aan het Commissariaat voor de Media, dat periodiek het functioneren van de zelfregulering onderzoekt en evalueert. Ook het NICAM zelf verricht kwaliteitsonderzoek naar naleving van de regels. Tevens peilt zij regelmatig de perceptie en het gebruik van Kijkwijzer bij de consument.

Mediawet

Publieke en commerciële omroepen die gevestigd zijn in Nederland zijn op grond van artikel 4 van de Mediawet verplicht zich aan te sluiten en Kijkwijzer toe te passen. Wanneer een omroep niet is aangesloten, mag die alleen programma’s uitzenden die voor kinderen onschadelijk zijn en een Alle Leeftijden classificatie zouden krijgen. Tot de afspraken met de overheid behoort ook de verplichting voor omroepen om programma’s met een 12 en 16 jaar leeftijdsclassificatie niet vóór 20.00 uur uit te zenden.

Artikel 240a Wetboek van Strafrecht

De overheid heeft wettelijke consequenties verbonden aan de leeftijdsgrenzen van Kijkwijzer.

Op basis van artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht krijgen kinderen die jonger zijn dan 16 jaar geen toegang tot een bioscoopfilm met de leeftijdsclassificatie 16. Bij films met de overige Kijkwijzer leeftijden worden kinderen onder de leeftijdsgrens alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten.

Dit geldt ook voor (online) winkels, videotheken en bibliotheken. Zij mogen geen dvd's of games verstrekken aan personen jonger dan de leeftijdsgrens van de dvd of game.

Deel item

twitter facebook